Over WijkWallet

WijkWallet Waddinxveen is een stichting die zich inzet om plaatselijke initiatieven die een sociale cohesie bevorderen van financiële steun te voorzien. Dit doen we door burgerinitiatieven financieel te ondersteunen zonder de regie van de activiteit over te nemen.

WijkWallet Waddinxveen is bedoeld voor kleine en grote Waddinxveense initiatieven die (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken. Kleinschalig, laagdrempelig en eenvoudig, dat is WijkWallet. Of het nu een buurtfeest is of een dorps brede activiteit, niets is te gek! Als het initiatief maar goed is voor Waddinxveen en zijn inwoners.

Hieronder een greep uit initiatieven waarvoor een aanvraag ingediend kan worden;

  • Buurtbarbecues
  • Lunches voor ouderen
  • Kerstdiners voor alleenstaande of eenzame mensen
  • Buitenspeeldag
  • Buitenbioscoop
  • Beste Buurverkiezing
  • Lief en leedstraten
  • Sportactiviteiten (buiten de vereniging)
  • Muziekfestival

WijkWallet Waddinxveen heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie die de aanvragen beoordeeld.

Alle aanvragen worden, vanaf moment van binnenkomst, gepubliceerd op deze website onder projecten. Het verloop van de behandeling van een aanvraag en de uiteindelijke uitkomst is voor iedereen te volgen. Op deze manier wil WijkWallet Waddinxveen maximale transparantie waarborgen bij besteding van publiek geld. De beoordelingscommissie zorgt er samen met het bestuur voor dat je binnen 5 weken uiterlijk een beslissing ontvangt op je aanvraag.

Als je vindt dat je aanvraag (gedeeltelijk) onterecht afgewezen is, dan kun je om een heroverweging verzoeken. Het kan immers zijn dat je nieuwe informatie hebt, die eerder niet bekend was en de aanvraag in een ander daglicht stelt. Het bestuur zal beoordelen of er inderdaad sprake is van nieuwe informatie die een ander licht werpt op de eerdere beoordeling. Als dat het geval is, zal de aanvraag door het bestuur opnieuw worden gewogen. Het bestuur kan daarbij contact met je opnemen. Ook vraagt het bestuur om een reactie van de beoordelingsgroep die de aanvraag in eerste instantie heeft beoordeeld.

Een verzoek om een heroverweging dient binnen drie weken na het besluit op de aanvraag ingediend te worden. Met de uitkomst van de heroverweging staat het besluit van Stichting WijkWallet Waddinxveen onherroepelijk vast.

NB: Stichting WijkWallet Waddinxveen is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en daarom is bezwaar maken tegen een besluit niet mogelijk.

Geld
Wil je financiële ondersteuning? Doe een aanvraag. Behalve een financieel verzoek bij Stichting WijkWallet Waddinxveen, kan je soms ook cofinanciering regelen via sponsoring, crowdfunding of een bijdrage van de bewoners zelf.

Vind je een aanvraag online niet prettig, stuur ons dan een ingevuld aanvraagformulier naar ons mailadres via info@wijkwalletwaddinxveen.nl. Deze is te downloaden via de knop “Over WijkWallet” bij formulieren bovenin de pagina’s van deze website. Bekijk voordat je een e-mail stuurt wel even of de aanvraag voldoen aan de voorwaarden.

Stichting WijkWallet Waddinxveen ontvangt subsidie van de gemeente Waddinxveen om (wijk)budget ter beschikking te kunnen stellen aan burgers in Waddinxveen. Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Met de oprichting van stichting WijkWallet Waddinxveen in 2022 wordt op een laagdrempelige en innovatieve wijze invulling gegeven aan dit speerpunt.

WijkWallet Waddinxveen verantwoord haar uitgaven aan de gemeente Waddinxveen en evalueert de resultaten viermaal per jaar met de gemeente. Door met vrijwilligers te werken, Waddinxveense  beoordelaars en bestuur, komt de subsidie op de plek waar het voor bedoeld is: bij de initiatieven.

Voorwaarde van de toekenning, is dat binnen drie weken na afronding van het project een financiële verantwoording wordt overgelegd aan WijkWallet Waddinxveen. Een verantwoordingsformulier treft u hier. De verantwoording mag gestuurd worden naar  info@wijkwalletwaddinxveen.nl.
Eventuele overschotten van het toegekende bedrag dienen teruggestort te worden.  

Communicatie over aanvragen

Alle aanvragen worden, vanaf moment van binnenkomst, gepubliceerd op deze website onder projecten. Het verloop van de behandeling van een aanvraag en de uiteindelijke uitkomst is voor iedereen te volgen. Op deze manier wil WijkWallet Waddinxveen maximale transparantie waarborgen bij besteding van publiek geld.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring op onze website