Even bijpraten

Buurtbijeenkomst

Een buurtinitiatief van het BBQ team om na twee jaar weer onze jaarlijkse buurt barbecue te organiseren is een schot in de roos gebleken. Drie dames had het plan opgevat om de (nieuwe bewoners)buren te trakteren op een gezellige bijeenkomst. Er bleek veel belangstelling voor te zijn. In onze appartementen wonen voornamelijk ouderen. Het doel van de barbecue was om de buren weer met elkaar in contact te laten komen en sociale cohesie te bevorderen. Zeker na twee en een half jaar was het weer een super gezellige middag en….waar over van alles wordt bijgepraat!!

HET LIJKT ZO GEWOON, MAAR….DAT IS HET NIET!

Met vriendelijke Groet,

Ria van Dijk

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring op onze website