Aanvraag jongerenregeling

Aanvraagformulier

Je kunt een aanvraag doen voor verschillende activiteiten voor jongeren. Denk aan een
voetbaltoernooi, een game middag, social media workshop of een andere activiteit.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen is het noodzakelijk om onderstaande velden in te vullen.  Let op, als de aanvrager jonger is dan 18 jaar, moet er altijd een meerderjarige vermeld worden in de aanvraag.

We raden je aan om vooraf te controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

NB: voor aanvragen die betrekking hebben op de openbare ruimte (adoptiegroen, prullenbakken, meubilair, veiligheidspoppen etc) of aanvragen waarvoor bijvoorbeeld een vergunning verplicht is, dien je daarvoor rechtstreeks een aanvraag in bij de gemeente via Wadsupp.

Let op!! Voor elke aanvraag, dient er melding gemaakt te worden bij de gemeente. Bij evenementen boven de 150 personen moet een vergunningsaanvraag worden ingediend bij de gemeente. let ook op de doorlooptijd van die melding/vergunning.
Meer informatie en melden kan via Melding bij Gemeente Waddinxveen.

Voorbeeld Begroting

Vind je het lastig om zelf een begroting op te stellen, wij hebben een voorbeeld beschikbaar welke je kunt gebruiken.
Deze is te downloaden via Formulieren.


    Voorwaarden

    Je kunt je aanvraag indienen, wanneer je akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

    Een samenvatting van de aanvraag en de uiteindelijke beoordeling worden openbaar gepubliceerd op deze website. De naam of het logo van WijkWallet Waddinxveen wordt vermeld bij externe communicatie over ingediende initiatieven. De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief. WijkWallet Waddinxveen kan informatie over de aanvraag uitwisselen met derden.

    Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring op onze website